Σημασία δεν έχει τι θα σπουδάσεις τελικά.
Σημασία έχει να καταλάβεις ότι είσαι γεννημένος να πετύχεις. Απλά...Πίστεψέ το!